loader

Een label voor uw woning!

Op de EPC's opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). Vermeld dit label bij de publicaties waar u uw woning te koop of te huur aanbiedt. Een goed label is immers prima reclame voor uw woning!

Is uw woning klaar voor de toekomst?

Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, ... al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050

De Vlaamse regering wil met het Renovatiepact tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen  minstens even energiezuinig maken als een energetische nieuwbouwwoning van 2017.

Concrete aanbevelingen voor uw renovatie!

Het vernieuwde EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. 

Bij verkoop van een woning de eigenaar per 1 januari van het jaar voor het gehele jaar een aanslag krijgt van de onroerende voorheffing en dat bij het verlijden van de verkoopakte de notaris een evenredige verdeling maakt van de onroerende voorheffing op basis van de datum van de eigendomsoverdracht.

Een gewone verkoop uit de hand ook wel een onderhandse verkoop noemt wordt.

Een openbare verkoop een gerechtelijke openbare verkoop  die  gedwongen is kan zijn maar het kan ook een vrijwillige openbare verkoop zijn.

De richtprijzen voor de bemiddeling door een tussenpersoon  bij een bedrag van tot € 65.000,-- 5% zijn, voor een bedrag tussen € 65.000.—en € 125.000,-- 4%, en voor een bedrag hoger dan € 125.000,-- 3% bij bemiddeling door een notaris het percentage ligt tussen 1% en 2%

Bij verkoop van een woning de verkoper voor een bodemattest moet zorgen en wel voor dat het compromis getekend wordt , bij OVAM kan men het attest aanvragen.

Bij verkoop van een woning de verkoper sinds 1 juli 2008 verplicht is voor een electriciteits-attest moet zorgen als de woning voor 1 oktober 1981 gebouwd is en dat als de woning afgekeurd wordt de koper binnen 12 of 18 maanden de tijd heeft om de electriciteits installatie aan te laten passen.

Bij verkoop van een woning de verkoper sinds 1 november 2008 verplicht is een (EPC)

energieprestatiecertificaat te overleggen en wel voor dat het compromis getekend wordt. Zie ook de site www.energiesparen.be

Dat sinds 1 maart 2009 in Vlaanderen ondergrondse olietanks om de 5 jaar gecontroleerd moeten worden, bovengrondse tanks moeten minstens 1 keer nagekeken worden, dit dient te gebeuren voordat het compromis ondertekend wordt. Zie ook de site www.informatamazout.be

wist u als u, uw woning wilt verkopen en gaat adverteren u verplicht ben om een EPC certificaat beschikbaar te hebben !!!!! een EnergiePrestatie-Certificaat ofwel kortweg EPC genoemd is in bepaalde gevallen niet vereist kijk voor uitgebreide toelichting ook even op www.epc-platform.be